ÚTULOK VEĽKÝ MEDER

Naši partneri / Unsere Partner

 

10723438 964208500260642 1876539982

 

huns-sucht-sofa.at logo

 

2percent z dane

Podmienky adopcie

 

 

Našou prvoradou a hlavnou prioritou, je nájsť našim útulkáčom ten najlepší domov. Neadoptujeme psíkov silou mocou, vždy berieme ohľad na ponúkané možnosti záujemcov a na potreby psíka. Našim záujemcom sa snažíme vždy ponúknuť vhodného psíka, aj keby to nemal byť ich "favorit" po ktorého si prišli. Budúci majiteľ si musí uvedomiť, že jeho chovné podmienky nemusia vždy súhlasiť s potrebami vybraného psa, to však neznamená, že ho neusmerníme vo výbere iného kandidáta. Pri správnej voľbe Vám môžu pomôcť aj naše užitočné rady, "správny pes do správnej rodiny".

Za žiadnych okolností neadoptujeme psov na stráženie, kde by mali byť uviazaní na reťazi, alebo počas celého dňa zavretí vo voliére, bez možnosti voľného pohybu!

Pri adopcii sa podpisuje adopčná zmluva a platí adopčný poplatok.PODMIENKY ADOPCIE

• platný občiansky preukaz
• vek nad 18 rokov a
• vhodné chovné podmienky:
 • v prípade, že psík bude bývať vonku, potrebuje zateplenú búdu adekvátnych rozmerov
 • v prípade, že ste si zvolili psa do bytu, musí byť pravidelne venčený. Ak bude na vodítku, musí mať dĺžku minimálne 2 metre.
 • pes je spoločenské zviera, samota mu neprospieva, preto je potrebné aby ste sa mu dostatočne venovali- ak by mal byť psík dlhšiu dobu osamote z dôvodu Vašich pracovných povinností, je dôležité aby mal zabezpečené hračky, poprípade inú možnosť na zábavu
 • psík v byte potrebuje svoj peliešok, svoje útočisko, kam sa môže schovať, poprípade kam ho odporučíte v prípade neposlušnosti :)
 • ak chcete aby Vás psík poslúchal, je nevyhnutné aby ste sa mu dostatočne venovali. Nikdy nenútime psa poslúchať trestom!
 • pes musí mať nepretržitý prístup k čistej pitnej vode a musí byť pravidelne, denne, kŕmený. O vhodnom krmive Vás radi informujeme, ale dostatočné informácie Vám ponúkne aj ošetrujúci veterinár.
 • každý pes musí absolvovať pravidelné prehliadky u veterinára - či už kontrola zdravotného stavu, alebo nepovinné, či zo zákona povinné očkovania - minimálne raz do roka, keď to jeho zdravotný stav nevyžaduje inak!
 • ďalej pravidelné odčervovanie, starostlivosť o psíka v rámci zbavovania sa parazitov, starostlivosť o chrup atď...
 • ak ste si vybrali šteniatko, alebo nemáte dostatočné skúsenosti so psami, odporúčame aby ste si najprv naštudovali potrebné informácie pre jeho chov. Je tiež dôležité, aby ste mali dostatočné informácie o jeho povahe, charaktere, správaní, aby ste ľahšie porozumeli jeho správaniu, signálom.
 • odporúčame chodiť k jednému veterinárovi, ktorý bude poznať zdravotnú genézu Vášho psíka
 • tieto podmienky sú stanovené výhrade v záujme psa a sú základom pre každého poctivého chovateľa!
V prípade zistenia zanedbania starostlivosti o psa, týrania psa alebo v prípade držania psa na reťazi a obmedzovania jeho voľnosti bude táto skutočnosť oznámená Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a nadobúdateľ ponesie právne následky. V takomto prípade má OZ právo nárokovať si na spätné prevzatie psa bez akejkoľvek náhrady a nadobúdateľ je povinný vydať toto zviera.

 

ADOPČNÝ POPLATOK


Našim zverencom zabezpečujeme všetky potrebné veterinárne úkony ešte pred adopciou aby sme tak umožnili čo najhladší priebeh adopcie a Vám čo najjednoduchšiu starostlivosť. Psíkov dávame na adopciu plne veterinárne ošetrených, to znamená, že psík je očkovaný kompletnou vakcínou (proti besnote, parvoviróze, psinke a ostatným chorobám), označený mikročipom a registrovaný v internetovej databáze zvierat, odčervený a odblšený. Fenky sa adoptujú výhradne kastrované (pokiaľ to ich vek už umožňuje)!


Často sa však stretávame s údivom u záujemcov, že za psíka sa platí. Niektorých to dokonca odradí. Prišli, aby urobili dobrú vec a ešte majú platiť? Radi by sme Vám preto vysvetlili, prečo si každý seriózny útulok pýta za psíka, ktorého si chcete adoptovať, finančný príspevok. Existuje hneď niekoľko dôvodov. Prvým je, že psík stál útulok nemalé peniaze čo do veterinárnych úkonov, tak do krmiva.

Pozrime sa teraz bližšie na čísla. Na stredne veľkého psíka by Vás tieto všetky úkony vyšli nasledovne:

 • očkovanie proti infekčným ochoreniam: cca 30€
 • očkovanie proti besnote: cca 20€
 • čipovanie: cca 25€ /ak aj s petpassom cca 40€/
 • tabletky proti ektoparazitom /1 ks na váhu 10 kg/: cca 5€ /potrebné opakovať u dospelého psa každé tri mesiace, u šteniatok každé tri týždne/
 • pipeta na odblšenie: cca 10€
 • kastrácia sučky: od 100€
 • kastrácia psa: od 60€

Spočítané náklady: cca 100€ a to bez kastrácie a krmiva!

U nás je výška finančného príspevku pri adopcii stanovená nasledovne:
   šteňa (vakcína, odčervenie, čipovanie) 40€
   dospelý pes (odčervenie, vakcinácia, čipovanie) 40€
   dospelý pes kastrovaný (odčervenie, vakcinácia, čipovanie, kastrácia) 60€
   dospelá fenka kastrovaná (odčervenie, vakcinácia, čipovanie, kastrácia) 60€

Očkovací preukaz je samozrejmosťou. Príplatok za vystavenie PET PASu je 8€.

Naše združenie je neziskové a všetky príjmy z adopčných poplatkov sú použité na záchranu ďalších psíkov v núdzi.

Akékoľvek ďalšie otázky Vám radi zodpovieme, či už nás navštívite osobne, alebo sa budete pýtať telefonicky či mailom. Psíka si môžete vybrať na základe inzerátov na stránke, ale aj na základe osobnej návštevy.

Ak sa Vám podarilo vybrať si psíka a súhlasíte s podmienkami adopcie, ako aj s úhradou adopčného poplatku, kontaktujte nás buď telefonicky, priamo cez kontaktný formulár na profile vybraného psíka, alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V záujme psa je nevyhnutné, aby ste uviedli pravdivé informácie ohľadom Vami ponúkaných chovných podmienok. Tiež je nevyhnutné, aby pred adopciu každý jeden člen rodiny jednoznačne súhlasil s jeho príchodom.


Pri adopcii si treba doniesť vlastné vodítko a obojok!

 

 

ADOPČNÁ ZMLUVA


adopcna zmluva 1  

adopcna zmluva 2  

 

 

 

DOČASNÁ OPATERA


 

Dočasná opatera je poskytnutie dočasného domova pre psíka v núdzi na krátke obdobie (niekedy pomôže aj pár dní, napríklad po kastrácii, zranení), alebo dlhšie obdobie, do nájdenia domova. Dočasnú opateru poskytuje dospelá osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí so zmluvou o dočasnej opatere, a má primerané podmienky na poskytnutie dočasnej opatery. Princíp dočasnej opatery spočíva v starostlivosti o psíka, jeho socializácii, aby bol psík pripravený na adopciu. Náklady v dočasnej opatere - krmivo, veterina - sú v plnej miere, alebo podľa dohody hradené našim združením.

 

Podmienky pre zverenie psa do starostlivosti:
- vek 18 rokov
- platný občiansky preukaz
- vhodné podmienky na chov psa
- znalosť základov starostlivosti o psa
- výber psa podľa povahy, určenia a vhodnosti

 

Pri zverení psa do dočasnej opatery sa podpisuje nasledovná zmluva o dočasnom umiestnení opusteného zvieraťa:

 

 

 

 

Zmluva o dočasnej opatere opusteného zvieraťa

 

 

Zmluvné strany:

 

Odovzdávajúci:

Občianske združenie Dog Azyl
Kvetná 2/B
932 01 Veľký Meder

IČO: 42166004 0
telefonický kontakt: 0908703433
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

v zastúpení:
..................................................................................

 


Dočasný opatrovateľ:

Meno a priezvisko:.......................................................
Dátum narodenia.: ......................................................
tel.č.: .........................................................................
e-mail ........................................................................
Adresa:.......................................................................
..................................................................................

 

1. Predmetom tejto zmluvy je................................................ menom: ......................................................
Číslo čipu: ...............................................................................................................................................
Pre účely tejto zmluvy sa nákladmi rozumejú výdavky na nevyhnutné veterinárne ošetrenie, krmivo .

 

2. Dočasný opatrovateľ sa zaväzuje:

 

a) zabezpečiť opustenému zvieraťu adekvátnu a dostatočnú starostlivosť, t.j. prístup k čistej vode, dostatočné množstvo krmiva, výbeh, veterinárne ošetrenie a podobne.

 

b) pravidelne informovať OZ o stave zvieraťa a iných zmenách, po dobu umiestnenia opusteného zvieraťa v jeho opatere.

 

c) konzultovať všetky finančné výdavky s odovzdávajúcou osobou. Dočasný opatrovateľ vyvinie snahu nájsť efektívne, ekonomické a prijateľné možnosti v súvislosti s financovaním dočasnej opatery k spokojnosti oboch zmluvných strán. (t.j. vyhľadať veterinárne ošetrenie, krmivo a iné potreby v primeranej cenovej hodnote).

 

d) v prípade nájdenia vhodného nového trvalého domova pre opustené zviera musí opatrovateľ upovedomiť OZ a s novým majiteľom sa musí uzavrieť „Zmluva o osvojení zvieraťa", ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

3. Dočasný opatrovateľ bol oboznámený so známym zdravotným stavom psíka aj so zmenami fyzickými či v správaní, ktoré sú Odovzdávajúcemu známe. Dočasný opatrovateľ sa zaväzuje ostať v kontakte s Odovzdávajúcim.

 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

 

5. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali a jej obsahu rozumejú. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba písomnou formou. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

 

V ............................................,                   dňa ...................................

 

 

..........................................................                                                    ...........................................................
            podpis zástupcu OZ                                                                              podpis dočasného opatrovateľa

 


 

Joomla SEF URLs by Artio
Created by Echo WebDesign Partner of YourBrand